Офіційні результати виборів в Степанівській ОТГ Роздільнянського району

Степанівська сільська територіальна виборча комісія Роздільнянського району Одеської області

 1. БАРАНЕНКО Наталія Вікторівна – 29.05 1966 р.н.; освіта – вища; партійність – безпартійна; посада – заступник сільського голови з питань діяльності виконавчих органів влади; місце роботи – Степанівська сільська рада Роздільнянського району Одеської області; місце проживання – 67430, Одеська обл., Роздільнянський р-н, с. Степанівка, вул. Середня, 41; виборчий округ – єдиний одномандатний виборчий округ; кількість голосів – 1172.

Список осіб, обраних депутатами

 1. Багацький Анатолій Леонідович – 21.12.1973 р.н.; освіта – вища; партійність – член ПП «Опозиційна платформа – за життя»; місце роботи – тимчасово не працює; місце проживан- ня – с. Степанівка, Роздільнянський р-н, Одеська обл.; виборчий округ – 1; кількість голосів – 36; суб’єкт висування кандидата у депутати (назва місцевої організації політичної партії або самовисування) – Одеська регіональна організація ПП «Опозиційна платформа – за життя».
 2. Балан Володимир Петрович – 9.11.1967 р.н.; освіта – середня; партійність – член ПП «Опозиційна платформа – за життя»; місце ро- боти – тимчасово не працює; місце проживання – с, Степанівка, Роздільнянський р-н, Одеська обл; виборчий округ – 5; кількість голосів – 85; суб’єкт висування кандидата у депутати (назва місцевої організації політичної партії або само- висування) – Одеська регіональна організація ПП «Опозиційна платформа – за життя».

3 . Га н г а н Р о м а н М и к о л а й о в и ч – 19.04.1987 р.н.; освіта – неповна вища; партійність – член ПП «За майбутнє»; поса- да – торговельний агент; місце роботи – ТОВ «Джерело»; місце проживання – с. Яковлівка, Роздільнянський р-н, Одеська обл.; виборчий округ – 4; кількість голосів – 34; суб’єкт вису- вання кандидата у депутати (назва місцевої організації політичної партії або самовисуван- ня) – Політична партія “За майбутнє”.

 1. Гофман Ігор Володимирович – 3.01.1988 р.н.; освіта – середня; партійність – безпартійний; місце роботи – приватний підприємець; місце проживання – с. Яковлівка, Роздільнянський р-н, Одеська обл.; виборчий округ – 2; кількість голосів – 37; суб’єкт вису- вання кандидата у депутати (назва місцевої організації політичної партії або самовисуван- ня) – Політична партія “За майбутнє”.
 2. Гужев Олексій Олексійович – 29.12.1957 р.н.; освіта – середня технічна; партійність – безпартійний; місце роботи – ФОП «Гужев О.О.»; місце проживання – с. Новокрасне, Роздільнянський р-н, Одеська обл.; виборчий округ – 5; кількість голосів – 65; суб’єкт висування кандидата у депутати (назва місцевої організації політичної партії або само- висування) – самовисування.
 3. Дворжак Павло Валентинович – 4.07.1972 р.н.; освіта – середня спеціальна; партійність – член ПП «Опозиційна плат- форма – за життя»; посада – виробник сільськогосподарської продукції; місце роботи – Гаївська сільська рада; місце проживання – с. Лучинське, Роздільнянський р-н, Одеська обл.; виборчий округ – 2; кількість голосів – 44; суб’єкт висування кандидата у депутати (назва місцевої організації політичної партії або само- висування) – Одеська регіональна організація ПП «Опозиційна платформа – за життя».
 4. Деревягін Олександр Георгійович – 20.10.1971 р.н.; освіта – середня технічна; партійність – безпартійний; посада – механік ЦТС; місце роботи – СП «Вітмарк-Україна» ТОВ; місце проживання – с. Павлівка, Роздільнянський р-н, Одеська обл.; виборчий округ – 3; кількість голосів – 34; суб’єкт вису- вання кандидата у депутати (назва місцевої організації політичної партії або самовисуван- ня) – самовисування.
 5. Євенко Марія Петрівна – 15.12.1971 р.н.; освіта – середня; партійність – безпартійна; місце роботи – ФОП; місце проживання – с. Павлівка, Роздільнянський р-н, Одеська обл.; виборчий округ – 3; кількість голосів – 68; суб’єкт висування кандидата у депутати (назва місцевої організації політичної партії або само- висування) – самовисування.
 6. Загребельна Марія Паліївна – 19.12.1968 р.н.; освіта – вища; партійність – безпартійна; посада – директор; місце ро- боти – Степанівська ЗОШ; місце проживання – с. Степанівка, Роздільнянський р-н, Одеська обл.; виборчий округ – 1; кількість голосів – 72; суб’єкт висування кандидата у депутати (назва місцевої організації політичної партії або само- висування) – самовисування.
 7. Карнаухов Олег Вікторович – 18.09.1967 р.н.; освіта – вища; партійність – б е з п а р т і й н и й ; п о с а д а – д и р е к т о р ; місце роботи – комунальне підприємство «Степанівське»; місце проживання – с. ТрудКуток, Роздільнянський р-н, Одеська обл.; виборчий округ – 3; кількість голосів – 66; суб’єкт висування кандидата у депутати (на- зва місцевої організації політичної партії або самовисування) – Політична партія «ДОВІРЯЙ ДІЛАМ».
 8. Келлер Геннадій Володимирович – 5.02.1970 р.н.; освіта – вища; партійність – безпартійний; посада – директор; місце ро- боти – ТОВ «Промінь- 12»; місце проживання – с. Лучинське, Роздільнянський р-н, Одеська обл.; виборчий округ – 2; кількість голосів – 127; суб’єкт висування кандидата у депутати (назва місцевої організації політичної партії або само- висування) – самовисування.

1 2 . К е л л е р І л л я Ге н н а д і й о в и ч – 27.09.1994 р.н.; освіта – вища; партійність – безпартійний; посада – бухгалтер; місце роботи – ТОВ «Промінь- 12»; місце проживання – с. Лучинське, Роздільнянський р-н, Одеська обл.; виборчий округ – 2; кількість голосів – 54; суб’єкт висування кандидата у депутати (назва місцевої організації політичної партії або само- висування) – самовисування.

 1. Ключников Олексій Вікторович – 2.04.1978 р.н.; освіта – вища; партійність – безпартійний; посада – директор; місце роботи – СФГ «Вікторія»; місце проживання – с. Яковлівка, Роздільнянський р-н, Одеська обл.; виборчий округ – 4; кількість голосів – 47; суб’єкт висування кандидата у депутати (назва місцевої організації політичної партії або само- висування) – самовисування.
 2. Костюк Віталій Станіславович – 24.04.1971 р.н.; освіта – вища; партійність – член ПП «Європейська солідарність»; місце роботи – ФОП; місце проживання – с. Яковлівка, Роздільнянський р-н, Одеська обл.; вибор- чий округ – 4; кількість голосів – 215; суб’єкт висування кандидата у депутати (назва місцевої організації політичної партії або са- мовисування) – Політична партія «Європейська солідарність».
 3. Миндруль Оксана Михайлівна – 21.01.1969 р.н.; освіта – вища; партійність – член ПП «Опозиційна платформа – за життя», посада – вчителька початкових класів; місце роботи – Павлівська ЗОШ; місце проживання – с. Степанівка, Роздільнянський р-н, Одеська обл.; виборчий округ – 3; кількість голосів – 42; суб’єкт висування кандидата у депутати (назва місцевої організації політичної партії або само- висування) – Одеська регіональна організація ПП «Опозиційна платформа – за життя».
 4. Осадець Андрій Миколайович – 27.01.1982 р.н.; освіта – вища; партійність – безпартійний; місце роботи – ФОП; місце проживання – м. Роздільна, Роздільнянський р-н, Одеська обл.; виборчий округ – 7; кількість голосів – 117; суб’єкт висування кандидата у депутати (назва місцевої організації політичної партії або самовисування) – самовисування. 1 7 . П р о к о п е н к о Л ю д м и л а Володимирівна – 28.06.1964 р.н.; освіта – середня технічна; партійність – безпартійна; місце роботи – ФОП; місце проживання – с. Степанівка, Роздільнянський р-н, Одеська обл.; виборчий округ – 1; кількість голосів – 64; суб’єкт висування кандидата у депутати (назва місцевої організації політичної партії або само- висування) – самовисування.
 5. Процюк Вячеслав Володимирович – 30.04.1967 р.н.; освіта – вища; партійність – безпартійний; посада – священнослужитель; місце роботи – Храм Костянтина та Єлени с. Розалівка; місце проживання – с. Розалівка, Роздільнянський р-н, Одеська обл.; виборчий округ – 6; кількість голосів – 34; суб’єкт вису- вання кандидата у депутати (назва місцевої організації політичної партії або самовисуван- ня) – Політична партія Всеукраїнське об’єднання “Батьківщина”.
 6. Пушкін Михайло Михайлович – 14.11.1989 р.н.; освіта – середня; партійність – член ПП «Опозиційна платформа – за життя»; місце роботи – тимчасово не працює; місце проживання – с. Марківка, Роздільнянський р-н, Одеська обл.; виборчий округ – 7; кількість голосів – 84; суб’єкт висування кан- дидата у депутати (назва місцевої організації політичної партії або самовисування) – Одеська регіональна організація ПП «Опозиційна плат- форма – за життя».
 7. Стельмашенко Андрій Валентинович – 13.12.1980 р.н.; освіта – неповна вища; партійність – безпартійний; місце роботи – тимчасово не працює; місце проживання – с. Яковлівка, Роздільнянський р-н, Одеська обл.; виборчий округ – 6; кількість голосів – 103; суб’єкт висування кандидата у депутати (назва місцевої організації політичної партії або само- висування) – Політична партія “За майбутнє”;
 8. Шестакова Світлана Андріївна – 23.11.1964 р.н.; освіта – вища; партійність – безпартійна; посада – заступник директора з ВР; місце роботи – Степанівська ЗОШ; місце проживання – с. Степанівка, Роздільнянський р-н, Одеська обл.; виборчий округ – 5; кількість голосів – 70; суб’єкт висування кандидата у депутати (назва місцевої організації політичної партії або самовисування) – самовисування.
 9. Щербакова Світлана Петрівна – 8.05.1968 р.н.; освіта – вища; партійність – безпартійна; посада – сільський голова; місце роботи – Степанівська сільська рада; місце проживання – с. Степанівка, Роздільнянський р-н, Одеська обл.; виборчий округ – 1; кількість голосів – 188; суб’єкт висування кандидата у депутати (назва місцевої організації політичної партії або самовисування) – само висування.

С. БОЛГАРИНА,

голова Степанівської сільської територіальної виборчої комісії Роздільнянського району Одеської області

Залиште свій коментар