Про складання квартальної бюджетної та фінансової звітності за ІІІ квартал 2016 року

Фінансове управління РДА, на виконання ст. 58 Бюджетного кодексу України, постанови КМУ від 28.02.2000 р. «Про затвердження Порядку подання фінансової звітності» та відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 24.01.2012 р. «Про затвердження Порядку складання фінансової бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів» зі змінами, листа Міністерства фінансів України від 12.03.2016 р. «Про порядок складання та строки подання розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів квартальної фінансової та бюджетної звітності у 2016 році» повідомляє, що при складанні квартальної фінансової та бюджетної звітності у 2016 році слід керуватися Порядком складання фінансової та бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 24.01.2012 року (зі змінами). Звіт надати за формами, передбаченими наказом Міністерства фінансів України від 24.01.2012 року (зі змінами).

До форм квартальної фінансової та бюджетної звітності додається пояснювальна записка з додатками. Квартальна фінансова та бюджетна звітність складається в гривнях з копійками. Всі додатки до пояснювальної записки, по яких можуть бути значущі показники, необхідно заповнити, відповідно до вимог наказу Міністерства фінансів України від 24.01.2012 р., і в повному обсязі. В пояснювальній записці також необхідно відобразити: використання коштів по незахищених статтях загального та спеціального фондів, пояснити причини залишків коштів по 250380 «Інша субвенція». Пояснити причину збільшення або зменшення залишків у балансі на кінець звітного періоду: основних засобів, МШП, матеріалів.

За наявності дебіторської та кредиторської заборгованостей необхідно в пояснювальній записці надати детальні пояснення щодо причин її виникнення у розрізі кодів економічної класифікації, товарів, робіт, послуг з поясненням щодо причин її утворення, при цьому, за наявності простроченої заборгованості, зазначити дату її виникнення. Пояснити причини виникнення небюджетної кредиторської заборгованості та підстави її зменшення.

Подання фінансової звітності супроводжується листом за підписом керівника розпорядника бюджетних коштів і головного бухгалтера/керівника фінансової служби. В листі зазначається перелік форм фінансової звітності, що подається, та її обсяг (кількість сторінок).

Форми звітів необхідно заповнювати тільки відповідно до передбачених у них показників, їх об,єднання не допускається. Звіти до подання у фінансове управління мають бути в повному обсязі форм, обов’язково перевірені і завізовані відповідними органами Державного казначейства з поставленням підпису, печатки або штампа на кожній сторінці звіту. У разі відсутності таких відміток звіт буде вважатися недійсним.

На паперових носіях зведена квартальна фінансова та бюджетна звітність подається до фінансового управління РДА безпосередньо головним бухгалтером у термін до 15 жовтня 2016 року.

У разі подання фінансової та бюджетної звітності з порушенням зазначених вимог і термінів посадові особи нестимуть відповідальність, згідно з главою 18 „Відповідальність та заходи впливу за вчинені порушення бюджетного законодавства” Бюджетного кодексу України.

Ольга Колодєєва, начальник фінансового управління РДА.

Залиште свій коментар