Вимоги з охорони праці знай, а якщо порушив відповідай

Гарантування безпечних і здорових умов праці на виробництві неможливе без знання і виконання працівниками всіх вимог НПАОП, що стосуються їхньої роботи, правил поводження з машинами, механізмами, устаткуванням, використанням засобів захисту, додержання правил внутрішнього трудового розпорядку підприємства, співпраці з роботодавцем у справі охорони праці.

Обов’язком працівника є, насамперед, відповідальне ставлення до всіх видів навчання (інструктажу), яке проводить роботодавець, з вивчення вимог нормативних актів з охорони праці. Кожен працівник повинен знати, що Закон України «Про охорону праці» забороняє допуск до роботи осіб, які не пройшли навчання, інструктаж та перевірку знань з питань охорони праці.

Неухильне дотримання працівниками вимог безпеки праці є запорукою уникнення більшості аварій та нещасних випадків на виробництві. Порушення технологічного процесу, правил дорожнього руху, незастосування засобів індивідуального чи колективного захисту  або недотримання інших вимог безпеки праці рано чи пізно може призвести до тяжких наслідків.

Законом установлено, що за порушення законодавчих та інших нормативних актів про охорону праці винних осіб притягують до дисциплінарної, адміністративної, матеріальної, кримінальної відповідальності.

В умовах зростання потужностей виробництва збільшується і ціна людської помилки, знижуються безпосередні людські можливості для протистояння небезпечним ситуаціям. А найбільше – людина звикає працювати за умов можливих небезпечних ситуацій та порушення вимог безпеки. Якщо одного разу порушили правила безпеки і отримали за рахунок цього якусь користь у роботі, у пошуку нової вигоди працівник знову може порушувати правила.

Відповідальні посадові особи підприємств повинні враховувати всі можливі порушення вимог безпеки і вживати запобіжних заходів (огороджувати небезпечні зони, позначати їх, частіше проводити спостереження та контроль). Але, без сумніву, запобігання і уникнення небезпечних дій залежить, у першу чергу, від самого працівника. Якщо персонал належним чином ставиться до навчання, вимагає, якісного його проведення, дотримується вимог безпеки і виконує роботу тільки  за умови безпечних виробничих чинників та доброго самопочуття, більшості нещасних випадків можна уникнути.

Психологічне налаштування на безпечну поведінку важливе для посилення мотивації до безпечної  праці. Значущим чинником, що посилює мотивацію, є стимулювання безпечної поведінки. При цьому важливо як заохочувати за безпечну працю, так і карати за порушення правил безпеки. Стимулювання повинне включати і моральні, і матеріальні складники. Як показує досвід, заохочення набагато ефективніше, ніж покарання. Працівник звикає працювати безпечно,  якщо розуміє, що це, крім його особистої безпеки, стає ще й морально та матеріально вигідним.

Службам охорони праці належить дуже важлива роль у налаштуванні працівників на безпечну роботу. В першу чергу вони мають створювати такі умови на підприємстві, коли зусилля всіх, від першого керівника до працівника, будуть спрямовані на колективний пошук шляхів запобігання травматизму та створення умов нетерпимості до порушення вимог безпеки. Це можливе, коли кожен член колективу розумітиме важливість охорони праці, її необхідність як на підприємстві, так і в побуті.

Ефективність такої роботи значно зросте, якщо керівники всіх рівнів демонструватимуть свою активну позицію: братимуть участь у нарадах, зборах, конкурсах та інших заходах з охорони праці, нагороджуватимуть працівників за успіхи, що стосується охорони праці. Тоді працівники будуть упевнені, що їхня безпека дійсно є пріоритетом серед основних виробничих питань.

Служба охорони праці повинна подбати про запровадження системи навчання безпечній праці, яку максимально легко сприймати, засновану на пропаганді чіткого виконання стандартів, правил, норм, інструкцій та програм з охорони праці. Якщо працівники впевнені, що безпека праці на підприємстві – серед пріоритетів, вони будуть активно виявляти порушення НПАОП та обов’язково повідомляти про це свого керівника та колег.

Надія Зеленчук,

страховий експерт з охорони праці Роздільнянського ВУ ВД ФССУ в Одеській області

Залиште свій коментар