Спільне штабне тренування

Відповідно до плану-графіку проведення практичної підготовки осіб керівного складу і фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією та здійсненням заходів цивільного захисту на підприємствах, установах, організаціях Роздільнянського району у 2023 році, в Роздільнянській міській територіальній громаді було проведено спільне штабне тренування на тему: «Дії органів управління, спеціалізованих служб та формувань цивільного захисту щодо ліквідації наслідків ракетного обстрілу з руйнуванням багатоквартирного житлового будинку та порушенням нормальних умов життєдіяльності населення».

При плануванні тренування міська рада виходила з того, що в  умовах актуальних військових загроз новоутворені спеціалізовані служби та формування цивільного захисту ще не мають достатнього досвіду проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт в районах надзвичайних ситуацій.

Підготовка і проведення тренування проходило відповідно до Порядку підготовки до дій за призначенням органів управління та сил цивільного захисту, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 26 червня 2013 року № 443 та  вимогами  Методичних рекомендацій щодо підготовки та проведення штабних тренувань з органами управління цивільного захисту, які затверджені наказом ДСНС України від 29 вересня 2022 року  № 552.

Завчасно штабом керівництва, який очолив заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Микола Петровський, були  ретельно відпрацьовані необхідні документи, складений план проведення штабного тренування з комплектом ввідних для нарощування обстановки та моделюванню дій.

Були проведені  консультації з членами штабу керівництва, керівниками спеціалізованих служб цивільного захисту у підготовці пропозицій та відпрацюванні проєктів рішень, уточненні розрахунку сил і засобів, виробленні алгоритмів дій при різних варіантах розвитку події.

Напередодні штабного тренування з начальниками формувань цивільного захисту було проведено інструктивне заняття  щодо особливостей  пошуково-рятувальних робіт в завалах будівель, а саме:  способи проникнення у завали; заходи безпеки;  порядок надання домедичної допомоги постраждалим з різними ступенями ураження та інші питання.

Штабне тренування мало на меті здійснення практики посадових осіб органів управління цивільного захисту місцевого рівня функціональних і територіальної підсистем методиці оцінки обстановки, вироблення задуму дій, прийняття рішень, відпрацювання організаційних документів, подання донесень з питань цивільного захисту відповідно до нормативного документу ДСНС України, а також забезпечення взаємодії під час реагування на надзвичайну ситуацію. У ході тренування активно використовувались можливості оргтехніки для відпрацювання оперативних документів, графічних форм, а також  мультимедійні засоби для демонстрації змісту прийнятих рішень, керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, обговорення шляхів їх практичної реалізації, всебічного забезпечення  дій  підрозділів оперативно-рятувальної служби та місцевої пожежної охорони, об’єктових та добровільного формування цивільного захисту.

Під час нарощування обстановки приймались розпорядження керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, організовувалось їх виконання із залученням спеціальної техніки та матеріальних засобів суб’єктів господарської діяльності різних форм власності,  фізичних осіб, волонтерів для консолідації зусиль громадськості з метою швидкої ліквідації  надзвичайної події та мінімізації дії небезпечних наслідків. Значна увага була приділена питанням створення  умов підтримання життєдіяльності постраждалого населення, у тому числі харчування, забезпечення продуктами першої необхідності, надання медичної та психологічної допомоги, тимчасового притулку, компенсації матеріальної шкоди.

Навчальні питання спільного тренування відпрацьовані повністю, мета досягнута. Члени штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, керівники органів управління  цивільного захисту отримали досвід вироблення пропозицій та прийняття оптимальних управлінських рішень, а начальники формувань цивільного захисту ,аварійно-рятувальних підрозділів  удосконалили навички організації ефективних дій підпорядкованого персоналу.

Без сумніву, проведення спільного штабного тренування стало корисним для удосконалення системи цивільного захисту міської територіальної громади, адже крім позитиву, висвітлило ряд проблемних питань, які потребують нагального вирішення, у тому числі взаємного інформування диспетчерських служб територіальної і функціональних підсистем про розвиток оперативної обстановки, розподіл обов’язків членів штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, уточнення функцій і завдань окремих спеціалізованих служб цивільного захисту, доповнення номенклатури місцевого матеріального резерву тощо.

Своєчасне вирішення цих питань у поєднанні з виробленими у ході спільного штабного тренування алгоритмами дій при реагуванні на надзвичайну ситуацію значно підвищить рівень готовності та спроможність Роздільнянської субланки територіальної підсистеми ЄДСЦЗ ефективно реагувати на небезпечні події та пом’якшити їх важкі наслідки для населення в умовах загострення ворожої агресії.

 

Залиште свій коментар