Про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки генерального плану Роздільної

ЗАЯВА

Про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки

документа державного планування – генерального плану території міста Роздільна Роздільнянського району Одеської області

Інформація про замовника СЕО:

Виконавчий комітет

Роздільнянської міської ради

Одеської області,

адреса: 67400, Одеська область,

Роздільнянський район, м. Роздільна,

вул. Муніципальна, 17

Вид та основні цілі документу державного планування (ДДП) та його зв’язок з іншими ДДП:

       Генеральний план міста Роздільна Роздільнянського району  Одеської області розробляється:

– з метою обґрунтування стратегії планування і забудови території населеного пункту;

– обґрунтування майбутніх потреб і визначення переважних напрямів використання територій;

– забезпечення раціонального розселення та визначення напрямів сталого розвитку населених пунктів;

– урахування державних, громадських і приватних інтересів під час планування, забудови та іншого використання територій з дотриманням вимог містобудівного, санітарного, екологічного, природоохоронного, протипожежного та іншого законодавства;

– визначення принципів і напрямів планувальної організації та функціонального призначення території;

– пропозиції щодо удосконалення системи обслуговування населення, вуличної та дорожньої мережі, інженерного обладнання території;

– встановлення режиму забудови територій, на яких передбачено провадження містобудівної діяльності;

– потребу в підприємствах і закладах обслуговування населення, місце їх розташування;

– для забезпечення охорони і поліпшення стану навколишнього природного середовища;

– визначення територій, що мають особливу екологічну, рекреаційно-оздоровчу, наукову, естетичну, історико-культурну цінність, встановлення передбачених законодавством обмежень на їх планування, забудову та інше використання;

– з метою створення санітарно-захисних, сприятливих умов шляхом комплексного благоустрою та озеленення території;

– розроблення містобудівних заходів щодо охорони довкілля та раціонального використання природних ресурсів;

– розроблення заходів щодо пожежної та техногенної безпеки;

Те, якою мірою ДДП визначає умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля (у тому числі щодо визначення місцезнаходження, розміру, потужності або розміщення ресурсів)

Визначається відповідно до вимог статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля».

Місто Роздільна розташоване в центральній частині Роздільнянського району Одеської області, має площу 2377,00 га, відстань до обласного центру міста Одеси – 75 км.

Містобудівною документацією передбачене розширення житлового фонду, розміщення закладів та установ обслуговування, спортивних закладів, створення єдиної системи водопостачання в межах населеного пункту; розміщення об’єктів інженерної інфраструктури; збереження, створення та відновлення рекреаційних територій та об’єктів, ландшафтів, парків, скверів, окремих зелених насаджень; створення та розвиток інженерно-транспортної інфраструктури; вдосконалення виробничої галузі населеного пункту; створення безперешкодного життєвого середовища для осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення; заходи щодо удосконалення вулично-дорожньої мережі; організація системи громадського обслуговування всіх рівнів; інженерне обладнання та благоустрій територій.

Ймовірні наслідки

а) для довкілля, у тому числі для здоров’я населення – планувальними рішеннями прогнозується покращення рівня комфортності проживання мешканців м. Роздільна Роздільнянського району Одеської області, модернізація інфраструктури, створення нових робочих місць, впорядкування території, збільшення надходжень до місцевих бюджетів – позитивні;

б) для територій з природоохоронним статусом – планувальними рішеннями передбачено провадження заходів з метою забезпечення виконання обмежень щодо використання природоохоронних територій. Об’єкти природно-заповідного фонду у межах ділянки розроблення відсутні;

в) транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення – відсутні.

Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі, якщо ДДП не буде затверджено:

При розробці планувальних рішень будуть розглянуті альтернативні сценарії, шляхи досягнення обраних цілей, пріоритетів, просторового розвитку. Порівняння альтернатив буде зроблене методами, що базуються на цільовому аналізі та індикаторах сталого розвитку. Для оцінки проектних рішень щодо генерального план та плану зонування території буде використаний метод оцінки впливу на довкілля. При виборі альтернатив планується розглянути варіанти впровадження заходів з оптимального принципу формування території, не допущення погіршення стану навколишнього середовища

Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час СЕО:

Визначаються у звіті стратегічної екологічної оцінки до чинного законодавства

Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання ДДП:

Визначаються у звіті стратегічної екологічної оцінки відповідно до чинного законодавства

Пропозиції до структури та змісту СЕО:

Звіт зі стратегічної екологічної оцінки на довкілля генерального плану території міста Роздільна Роздільнянського району Одеської області, буде виконаний згідно вимог статті 11 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку»

Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції та строки їх подання:

      Відповідальний: Начальник відділу ЖКГ, містобудування та архітектури головний архітектор м. Роздільна Соловйов Олександр Вікторович

тел. (04853) 3 25 75  email: ‎gorsovetrazd@ukr.net

67400, Україна, Одеська область, Роздільнянський район, м. Роздільна, вул. Муніципальна, 17, каб. 20

Строк подання зауважень та пропозицій 15 днів з дати оприлюднення цього Звіту.

Міський голова  В.О. Шовкалюк

 

Залиште свій коментар