Приймаються заявки на здобуття премії імені Максима Рильського

Державний комітет телебачення і радіомовлення України розпочав прийом заявок на участь у конкурсі на здобуття премії Кабінету Міністрів України імені Максима РИЛЬСЬКОГО за 2022 рік у двох номінаціях:
– за переклад українською мовою творів видатних зарубіжних авторів;
– за переклад творів українських класиків та сучасних авторів мовами народів світу.
На здобуття Премії висуваються нові оригінальні твори, опубліковані (оприлюднені) у завершеному вигляді протягом останніх трьох років, але не пізніше ніж за півроку до їх висунення на здобуття Премії.
Заявка на участь в конкурсі відповідно до Положення про щорічну премію Кабінету Міністрів України імені Максима Рильського, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 березня 2013 р. № 179 (зі змінами), подається до Держкомтелерадіо до 1 листопада 2022 року разом із супровідним листом, до якого додаються:
– клопотання про присудження Премії з короткою характеристикою твору та його автора у паперовій та електронній формі;
– три примірники твору у друкованому вигляді;
– розширена анотація на твір у паперовій та електронній формі;
– копії відгуків у засобах масової інформації, рецензії (за наявності);
– копії паспорта та реєстраційного номера облікової картки платника податку згідно з Державним реєстром фізичних осіб – платників податків, крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті.
Пропозиції щодо претендентів на здобуття Премії вносять творчі спілки, національно-культурні та національно-просвітницькі товариства, видавництва і видавничі організації, редакції періодичних видань, вчені ради вищих навчальних закладів, наукові установи, асоціації тощо.
Заявку з поміткою «На здобуття щорічної премії Кабінету Міністрів України імені Максима Рильського» слід надсилати до Держкомтелерадіо за адресою: 01001, м. Київ, вул. Прорізна, 2.
Контактний телефон : 279-59-47, 279-59-61.
Джерело: Роздільнянський Палац культури

Залиште свій коментар