Позитивний досвід Роздільнянської дистанції колії

Наразі широко пропагується вивчення позитивного досвіду, де керівник з усією серйозністю ставиться до визначення осіб, відповідальних за реалізацію політики з охорони праці, за створення системи запобігання нещасним випадкам та профзахворюваності. Щиро діляться досвідом роботи з організації системи управління охороною праці на підприємстві на Роздільнянській дистанція колії. Їхню систему сміливо можна назвати бездоганною. Знання, досвід, системний підхід до роботи інженерів з охорони праці даного підприємства допомагають створити ефективну систему охорони праці, домагаються зниження рівня травматизму та профзахворювань.

Тут створена та функціонує служба охорони праці в складі двох інженерів з охорони праці. Діяльність колективу підприємства є впровадження результативної системи управління якістю, яка відповідає вимогам ДСТУ 9001:2009. У Роздільнянській дистанції колії постійно проводиться поліпшення умов праці, в тому числі проводяться виконання телеграфних вказівок, протоколів селекторних нарад Одеської залізниці та АТ «Укрзалізниця» щодо поліпшення умов праці та недопущення випадків травмування працівників на робочому місці. За телеграфними вказівками та протокольними рішеннями видаються розпорядження в цехи, околодки для неухильного виконання.

При введені в дію нових Правил з охорони праці проводиться навчання членів постійно діючої комісії при навчально-методологічному центрі Одеської залізниці, а потім навчання і перевірка знань причетних осіб. Щомісяця на технічних заняттях, відповідно тематичних планів розроблених на рік, з працівниками вивчаються питання з охорони праці з прийняттям заліків.

Проводиться певна робота щодо недопущення випадків травмування сторонніх осіб залізничним транспортом: розповсюджуються плакати, пам’ятки, проводяться зустрічі-бесіди з учнями шкіл, працівниками організацій, мешканцями, що проживають поблизу залізниці щодо безпеки громадян при знаходженні на залізничній колії.

Кабінет охорони праці повністю укомплектований стендами з питань охорони праці: Закон України про охорону праці; Порядок проведення інструктажів; Вимоги безпеки при роботі з інструментами та пристроями; Вимоги при виконанні колійних робіт, Правила огородження місця виконання робіт; Виконання навантажувально-розвантажувальних робіт та ін., що значно полегшує проведення навчання і перевірку знань. Вступний інструктаж проводиться виключно в кабінеті охорони праці.

Наказом по підприємству створено постійно діючу комісію з перевірки знань з питань охорони праці. Навчання та перевірка знань проводяться відповідно до річного графіка. Для посадових осіб підприємства навчання і перевірка знань проводяться за іншим графіком. Посадові особи проходять навчання в навчально-методологічному центрі Одеської залізниці. Перевірка знань посадових осіб проводиться з обов’язковою участю представника Держпраці.

Згідно з проведеною атестацією робочих місць у Роздільнянській дистанції колії електрогазозварювальники, коваль отримують 0,5 л молока в день. При температурі зовнішнього повітря більше 27°С працівникам, що перебувають на відкритому повітрі, при виконанні фізичної роботи щодня видається 1,5 л мінеральної води.

Щорічно, за результатами підбиття підсумків щодо виконання заходів із відзначення Дня охорони праці в Україні, у Роздільнянській дистанції колії проводиться конкурс на кращий підрозділ, кращий керівник виробничого підрозділу та найкращих працівник у сфері охорони праці. Видається наказ по підприємству. Економічне стимулювання працівників здійснено за допомогою профспілки.

Тут працює 60 жінок, які не працюють на роботах з важкими умовами праці, на робочих місцях створено належні умови. В наявності – побутові електроприлади (холодильник, елекрочайник, мікрохвильова піч), ємності для питної води тощо. Є в наявності дозволи на виконання робіт з технічного обслуговування машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, зберігання балонів із стисненим та зрідженим газом, земляні роботи, що виконуються в зоні розташування підземних комунікацій, зварювальні, газополум’яні роботи, та на експлуатацію посудин, що працюють під тиском, вантажопідіймальних кранів, лінійні газопроводи, видані ГУ Держпраці у Київській області. Також в ГУ Держпраці в Одеській області зареєстровано декларацію відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці на роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 м, верхолазні роботи, зварювальні роботи, ковальсько-пресове устаткування.

Наочна агітація з охорони праці на підприємстві відповідає оновленим нормативно-правовим актам з охорони праці. Стенди, плакати щодо безпечного виконання робіт знаходяться на робочих місцях у кімнатах обігріву, класах проведення технічних занять. Основна та загальна наочна агітація з охорони праці знаходиться в кабінеті з охорони праці та в кабінеті технічного навчання.

У колдоговорі Роздільнянської дистанції колії оформлені додатки, які містять спеціальні розділи з охорони праці: списки професій, працівники яких повинні в обов’язковому порядку проходити медогляд (трудовий, профілактичний, наркологічний); списки професій, які мають право на додаткові дні відпустки за роботу в тяжких і шкідливих умовах праці; списки професій, які мають право на додаткові дні відпустки за особливий характер роботи;  перелік посад і професій працівників, яким встановлюються доплати за роботу у важких і шкідливих умовах праці; списки професій з шкідливими умовами праці, яким встановлено безкоштовна видача молока; списки професій, які забезпечуються мінеральною водою в умовах дії високих температур (понад 27С) при роботі на відкритому повітрі; списки професій, які забезпечуються безоплатно спецодягом, мийними засобами.

В тексті колдоговору внесені гарантії потерпілим на виробництві, порядок надання більш легкої роботи потерпілим, згідно зі ст. 170 та 172 КЗпП. Колдоговір виконується в повному обсязі.

Наказом начальника Роздільнянської дистанції колії створена комісія щодо належного утримання будівель і споруд, виробничого обладнання та устаткування, яка двічі на рік проводить обстеження будівель і споруд. За результатами обстежень складаються акти. Порушення усуваються. До складу зазначеної комісії входять інженери з охорони праці.

Для підрозділів підприємства, що виконують роботи вантажопідйомними кранами, механізмами роздруковано та видано «Правила охорони праці під час роботи вантажопідйомних кранів, підйомних пристроїв і відповідного обладнання»; роздруковано та видано причетним «Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском», та Вимоги щодо безпеки та захисту здоров’я працівників під час роботи з екранними пристроями, затвердженими наказом Міністерства соціальної політики України.

У підрозділах Роздільнянської дистанції колії» проводиться контроль стану охорони праці I, II та III ступеню. В кожному з них є журнал оперативного контролю. Результати I та II ступені заносяться в журнал. Оперативний контроль III ступеню в підрозділах виконується за наказом начальника підприємства.

При виявленні порушень керівникам цехів видається припис за формою 1-ОП, зазначеною в Типовому положенні про службу охорони праці та в Положенні про службу охорони праці Роздільнянської дистанції колії. Приписи, акти перевірок зберігаються в окремій справі. За результатами контрольно-перевірочної роботи щомісячно проводиться нарада при начальнику дистанції колії, рішення оформлюється протоколом, за необхідності видається наказ.

Всі працівники проходять медичні огляди в установлені терміни. В 2018 році витрачено на охорону праці всього 979,7 тис. грн. Працівників своєчасно забезпечують якісним спецодягом, спецвзуттям, іншими засобами індивідуального захисту, мийними та знешкоджувальними засобами, відповідно до вимог законодавства, а також забезпечені санітарно-побутовими приміщеннями і приладдям: гардеробні, умивальні крани, душові, кімнати для прийому їжі, туалети, кімнати для відпочинку.

На даному підприємстві протягом 2017, 2018 та 2019 років нещасних випадків та профзахворювань не зареєстровано. Пропаганда безпечної праці здатна пробудити у працівників почуття відповідальності за особисту безпеку, а також оточуючих. Роботодавці ж, у свою чергу, мають усвідомлювати, що їх бізнес матиме успіх, а вони без остраху будуть дивитися у майбутнє тільки за умови забезпечення на робочих місцях здорових і безпечних умов праці.

Надія Зеленчук,

страховий експерт з охорони праці ВУ ВД Фонду соціального страхування України в Одеській області

Залиште свій коментар