Питання реалізації і захисту прав людини

Статтею 46 Конституції України передбачено, що Україна як соціальна держава, зміст і спрямованість діяльності якої визначають права і свободи людини та їх гарантії, проголосила право громадян на належні, безпечні і здорові умови праці, соціальний захист, що включає право на забезпечення їх у разі повної, часткової або тимчасової втрати працездатності, втрати годувальника, безробіття з незалежних від них обставин та пенсійне забезпечення громадян.

Пенсійний фонд України виконує одну з найважливіших соціальних функцій у державі – здійснює пенсійне забезпечення громадян, тому одним із основних пріоритетів фонду є реалізація конституційного права громадян на звернення, підвищення якості обслуговування та захисту прав людини. Кожен громадянин, який звертається до Роздіьнянського об’єднаного управління Пенсійного фонду України має право: на шанобливе ставлення до себе з боку працівників органів ПФУ; безперешкодно подавати заяви, скарги, пропозиції з питань, які стосуються пенсійного забезпечення; звертатись на особистий прийом до керівників та спеціалістів фонду; оскаржувати рішення органів ПФУ нижчого рівня до органів фонду вищого рівня або в судовому порядку.

Також громадяни мають право знайомитись у приміщенні управління з матеріалами своєї пенсійної справи, особового рахунку, з інформацією про себе, яка занесена до електронної бази даних органів фонду; вимагати надання завірених в установленому порядку копій документів, що знаходяться у пенсійній справі, та копій розпоряджень про призначення (перерахунок) пенсії; знайомитись з нормативно-правовими актами, на підставі яких призначено пенсію, робити з них виписки та копії; одержувати будь-яку іншу інформацію про своє пенсійне забезпечення, яка знаходиться у володінні органів.

Звертаємо увагу на те, що в Роздільнянському об’єднаному управлінні Пенсійного фонду України Одеської області діє система «єдиного вікна», яка реалізована у відділі обслуговування громадян дозволяє покращити прийом громадян та їх обслуговування. «Єдине вікно» забезпечує спрощення процедур отримання послуг, підвищення якості та комфортності їх надання, забезпечує відкритість  та зрозумілість дій при їх отриманні. В управлінні запроваджена система реєстрації на веб-порталі електронних послуг ПФУ, який надає громадянам можливість зручно і оперативно взаємодіяти з фондом.

Водночас, метою написання даної статті, поряд із захистом прав людини, є і правове регулювання пенсійного забезпечення, в тому числі учасників АТО, членів їх сімей, яке здійснюється, зокрема, відповідно до ЗУ «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» та «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування». Згідно зі ст. 115 ЗУ «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», ст. 3, 4, 30 ЗУ «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» визначено, що право на призначення дострокової пенсії за віком мають: військовослужбовці, особи начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ, поліцейські, які брали участь у бойових діях, в АТО у районах її проведення, а також ті, яким встановлено інвалідність внаслідок поранення, контузії, каліцтва, отриманих під час захисту Батьківщини або під час виконання інших обов’язків військової служби (службових обов’язків), або внаслідок захворювання, пов’язаного з перебуванням на фронті, виконанням інтернаціонального обов’язку чи безпосередньою участю в АТО у районах її проведення, дружини (чоловіки), якщо вони не взяли повторний шлюб, і батьки військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ, поліцейських, які померли (загинули) у період проходження військової служби (виконання службових обов’язків) чи після звільнення із служби, але внаслідок поранення, контузії, каліцтва, отриманих під час виконання обов’язків військової служби (службових обов’язків), захворювання, пов’язаного з перебуванням на фронті, ліквідацією наслідків Чорнобильської катастрофи, виконанням інтернаціонального обов’язку чи безпосередньою участю в АТО у районах її проведення, особи, яким надано статус учасника бойових дій, відповідно до п. 20 ст. 6, особи з інвалідністю внаслідок війни, відповідно до п. 12 та 13 ст. 7 ЗУ “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, особи з числа резервістів і військовозобов’язаних, яким надано статус учасника бойових дій відповідно до п. 19 ст. 6, особи з інвалідністю внаслідок війни, відповідно до п. 11 ст. 7 ЗУ “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”; дружини (чоловіки), якщо вони не взяли повторний шлюб, і батьки, яким надано статус особи, на яку поширюється чинність ЗУ “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, відповідно до абз. 6 і 7 п. 1 ст. 10 зазначеного закону, а також абз. 8 п. 1 ст. 10 зазначеного закону з числа членів сімей резервістів і військовозобов’язаних.

Право виходу на пенсію за віком мають після досягнення чоловіками 55 років чоловіками, жінками – 50 років та за наявності страхового стажу не менше 25 років у чоловіків і не менше 20 років у жінок.

Порядком подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій, відповідно до ЗУ “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”, затвердженим постановою правління ПФУ, передбачено, що до заяви про призначення пенсії за віком учасникам бойових дій, крім документів, що необхідні для призначення пенсії за віком, додається: посвідчення інваліда війни, довідка МСЕК про визнання особи інвалідом, освідчення учасника бойових дій; довідка про період (періоди) участі у бойових діях або в АТО у районах її проведення, а для осіб, яким встановлено статус учасника бойових дій, відповідно до п. 19, 20 ст. 6 ЗУ “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, також документи, на підставі яких встановлено статус учасника бойових дій; посвідчення члена сім’ї померлого (загиблого), висновок МСЕК щодо причинного зв’язку смерті особи з пораненням, контузією, каліцтвом, отриманими при виконанні обов’язків військової служби (службових обов’язків), під час безпосередньої участі в АТО, забезпеченні її проведення, або захворюванням, пов’язаним з перебуванням на фронті. Необхідно зазначити, що учасники добровольчих формувань також мають право на таку пенсію за умови, що вони мають статус учасника АТО та службу в добровільному батальйоні.

При роботі з внутрішньо переміщеними особами Роздільнянського об’єднаного управління ПФУ Одеської області керується, насамперед, ЗУ “Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб”, “Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України”, а також постановами КМУ “Про облік внутрішньо переміщених осіб” та “Про здійснення соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам». Статтею 4 ЗУ “Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб” встановлено, що факт внутрішнього переміщення підтверджується довідкою про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи.

Соціальні виплати (зокрема пенсії) внутрішньо переміщеним особам призначаються та виплачуються територіальними органами Пенсійного фонду за місцем фактичного проживання/перебування переселенців, незалежно від факту реєстрації місця проживання/перебування на тимчасово окупованої території України або в районі проведення антитерористичної операції. Для призначення (відновлення виплати) пенсії внутрішньо переміщена особа подає відповідну заяву в підвідомчий орган ПФУ за місцем фактичного проживання. До заяви додається довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи та її копія. Відповідно до змін, які внесені до постанови КМУ від 5.11.2014 р. № 637, починаючи з 1 липня 2016 року виплата пенсій, що призначені внутрішньо переміщеним особам, здійснюються через рахунки та мережу установ і пристроїв публічного АТ “Державний ощадний банк України”.

Анжела Мельник,

заступник начальника Роздільнянського об’єднаного управління ПФУ Одеської області.

Залиште свій коментар