Індексація пенсій з 1 березня 2019 року в прикладах

Роздільнянським об’єднаним управлінням Пенсійного фонду України Одеської області на виконання частини 2 статті 42 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» (далі – Закон) та постанови Кабінету Міністрів України від 20.02.2019 №124 «Про проведення індексації пенсій у 2019 році» з 01.03.2019 проведено перерахунок пенсій, з урахуванням 50% показників зростання середньої заробітної плати та рівня інфляції.

Перерахунок пенсій проведено в ІІІ етапи:

І. Шляхом збільшення показника середньої заробітної плати в Україні, яка враховувалася для призначення пенсії на 17%, тобто проведено нове осучаснення пенсійних виплат:

– особам, пенсії яким обчислені відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», особам із числа військовослужбовців строкової служби та членам їх сімей – одержувачам пенсій згідно Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб», пенсію яким розраховано із заробітку за нормами ст.40 Закону, за зверненнями які надійшли до 31 грудня 2018 року, з урахуванням середньої заробітної плати по Україні станом на 01.10.2017, а саме 3764,40 грн. Тобто розрахунок заробітної плати проведено із величини 4404,35 грн (3764,40 грн х 1,17). При перерахунку застосована величина оцінки одного року страхового стажу на дату проведення перерахунку – 1%.

Розрахунок заробітної плати для обчислення пенсії має вигляд:

Зп = 4404,35 х індивідуальний коефіцієнт заробітної плати за матеріалами пенсійної справи на дату проведення перерахунку.

Розмір пенсії розраховується за формулою, визначеною ст.27 та з урахуванням ст.28 Закону (враховуючи індивідуальні показники страхового стажу пенсіонера).

– одержувачам пенсій по інвалідності та у зв’язку з втратою годувальника відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» у розмірі відшкодування фактичних збитків призначені (перераховані) як до 31.12.2018, так і після цієї дати перераховуються із розрахунку величини 1086,71 грн (928,81 грн х 1,17).

Розрахунок заробітної плати для обчислення пенсії має вигляд:

Зп =1086,71 х індивідуальний коефіцієнт заробітної плати за матеріалами пенсійної справи на дату проведення перерахунку плати (залежить від рівня заробітної плати за роботу в зоні відчуження).

Після цього збільшена на 17% заробітна плата множиться на відсоток втрати працездатності (зазначається в довідці МСЕК органами медико-соціальної експертизи).

ІІ етап перерахунку. Якщо підвищення до пенсії, розрахованої за Законом України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» (з урахуванням надбавок і доплат, за виключенням пенсії за особливі заслуги перед Україною) в результаті перерахунку менше за 100 грн, здійснюється доплата в розмірі, що не вистачає до зазначеного розміру.

ІІІ етап перерахунку. Для осіб, яким пенсія призначена за Законом «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», які мають необхідний страховий стаж (25 (35) для чоловіків та 20 (30) для жінок відповідно, в залежності від дати виходу на пенсію (до 01.10.2011 або після цієї дати), розмір пенсії яких (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткової пенсії, цільової грошової допомоги, сум індексації та інших доплат (крім пенсій за особливі заслуги перед Україною, доплати до 100 грн, передбаченою постановою №124) менше ніж 1669,20 грн (40% від мінімальної заробітної плати станом на 01.01.2019), встановлена одноразова доплата до пенсії в сумі 2410,17 грн, яка буде виплачуватись в березні та квітні рівними частинами: в березні – 1205,09 грн, в квітні -1205,08 грн. Виплата одноразової доплати буде проведена одночасно з виплатою пенсії березня, квітня.

Слід зазначити, що одноразова доплата до пенсії не враховується під час обчислення сукупного доходу при розрахунку житлової субсидії та при визначенні права на пільги.

По пенсіях, призначених у разі втрати годувальника одноразова доплата до пенсії та доплата до 100 грн встановлюється до загального розміру пенсії.

Особам, пенсії яким призначені з урахуванням коефіцієнту 1,35% (звернення за призначенням, які надійшли у 4 кварталі 2017 року), перерахунки будуть проведені лише у тих випадках, якщо розмір пенсії, з урахуванням коефіцієнту вартості одного року 1% та величини нової осучасненої заробітної плати будуть вищі ніж до перерахунку. Якщо внаслідок перерахунку, розмір пенсії зменшується, пенсія перераховується при наступному збільшенні показника середньої заробітної плати.

У разі, якщо розмір пенсії у осіб, які отримують пенсії за спеціальними законами (державним службовцям та прирівняним до них особам, працівникам прокуратури, науковцям тощо) за Законом «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» після перерахунку згідно ч.2 ст.42 Закону вищий, автоматично здійснюється перерахунок з 01.03.2019 за матеріалами пенсійних справ.

Усього з 01.03.2019 по Роздільнянському району перераховано пенсії12814 громадянам або 98 % від тих хто перебуває на обліку.

Перерахована пенсія та нарахована монетизована субсидія буде виплачена одночасно через банківські установи та відділення АТ «Укрпошти» з 04 по 25 березня згідно графіків виплати пенсій. Виплата житлових субсидій органами Пенсійного фонду буде здійснюватись на підставі визначених органами соціального захисту даних про суми монетизованих субсидій пенсіонерам. З усіх питань щодо права на субсидію або її розміру звертатись до органів соціального захисту за місцем проживання.

Наводимо найбільш типові приклади розрахунку пенсій з 01.03.2019 року.

Приклад 1: чоловік, отримує пенсію як інвалід війни І групи за Законом України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” з липня 1992 року, не працює. Страховий стаж складає 50 років (коефіцієнт страхового стажу — 0,50; індивідуальний коефіцієнт заробітку — 1,6).

Складові пенсіїРозмір пенсії з 01.12.2018,грнРозмір пенсії з 01.03.2019,грн
Основний розмір пенсії (обчислений з урахуванням стажу та заробітної плати), ст.27 Закону3011,52

(3764,4 х 1,6 х 0,50)

3523,48

(4404,35 х 1,6 х 0,50)

Підвищення на 25% основного розміру пенсії згідно п.1 постанови КМУ №1381752,88

(3011,52 х 25%)

880,87

(3523,48 х 25%)

Доплата за понаднормативний стаж 25 років, ст. 28 Закону (50 р. – 25 р.)374,25

(1497,00 x 25 %)

374,25

(1497,00 x 25 %)

Підвищення інваліду війни І групи (50% від прожиткового мінімуму) відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»748,50

(1497,00 x 50%)

748,50

(1497,00 x 50%)

Цільова грошова допомога на прожиття відповідно до Закону України «Про поліпшення матеріального становища учасників бойових дій та інвалідів війни»70,0070,00
Підвищення за особливі заслуги відповідно до Закону України «Про пенсії за особливі заслуги перед Україною» (35% від прожиткового мінімуму)523,95 (1497,00 x 35%)523,95

(1497,00x 35%)

Загальний розмір пенсії до виплати з урахуванням доплат та підвищень5481,116121,05

Відбулось зростання розміру пенсії на 639,94 грн. за рахунок осучаснення заробітної плати.

 

Приклад 2: чоловік 64 роки, має страховий стаж 36 років, отримує пенсію за віком з 2015 року, не працює, є почесним донором України коефіцієнт страхового стажу 0,36; індивідуальний коефіцієнт заробітку — 1,1).

Складові пенсіїРозмір пенсії з 01.12.2018,

грн

Розмір пенсії з 01.03.2019,

грн

Основний розмір пенсії (обчислений з урахуванням стажу та заробітної плати), ст. 27 Закону1490,7

(3764,4 х 1,1 х 0,36)

1744,12

(4404,35 х 1,1 х 0,36)

Доплата до мінімального розміру пенсії, ст.28 Закону6,30

(до 1497,00)

(до 1497,00)

Доплата за понаднормативний стаж за 1 рік, ст. 28 Закону (36 р.– 35р.)14,91

(1490,70 х 1%)

14,97

(1497,00 х 1%)

Підвищення донорам відповідно до Закону України “Про донорство крові та її компонентів” (10 % прожиткового мінімуму в розрахунку на одну особу)185,30

(1853,00 х 10%)

185,30

(1853,00 х 10%)

Загальний розмір пенсії до виплати з урахуванням доплат та підвищень1697,211944,32

За результатами перерахунку розмір пенсії збільшився на 247,11 грн за рахунок збільшення основного розміру пенсії, внаслідок осучаснення заробітної плати (1744,12 грн – 1490,70).

Приклад 3: жінка, 61 рік, має 32 роки страхового стажу, отримує пенсію за віком з 2013 року, працює (коефіцієнт страхового стажу 0,32; індивідуальний коефіцієнт заробітку — 1,02).

 

Складові пенсії

 

Розмір пенсії з 01.12.2018,грнРозмір пенсії з 01.03.2019 грн.
Основний розмір пенсії (обчислений з урахуванням стажу та заробітної плати), ст..27 Закону1228,70

(3764,4 х 1,02 х 0,32)

1437,58

(4404,35 х 1,02 х 0,32)

Доплата за понаднормативний стаж 2 роки, ст. 28 Закону (32р.– 30 р.)21,48

(1074,00 x 2%)

21,48

(1074,00 x 2%)

Підвищення відповідно до ч.3 ст.29 Закону за більш пізній вихід на пенсію (5%)61,43

(1228,7 х 5%)

71,88

(1437,58 х 5%)

Доплата до мінімальної пенсійної виплати (до 1497,00 грн)185,39
Розмір пенсії з урахуванням надбавок та підвищень14971530,94
Доплата до 100 грн66,06
Загальний розмір пенсії за результатами перерахунку з 01.03.20191597
Одноразова доплата до пенсії з 01.03.20191205,09
Загальний розмір пенсійної виплати березня 2019 року з урахуванням доплат, підвищень та одноразової доплати14972802,09

Оскільки за результатом осучаснення розмір пенсії підвищився менш ніж на 100,00 грн нараховано доплату до цієї суми (66,06 грн) та оскільки у жінки наявний необхідний страховий стаж (30 років), а розмір пенсії з надбавками та підвищеннями становить менш ніж 1669,20 грн та, призначається одноразова доплата до пенсії березня у розмірі 1205,09 грн (2410,17 грн : 2).

Звертаємо увагу, що друга частина одноразової доплати до пенсії у розмірі
1205,08 грн буде виплачена разом з пенсією за квітень поточного року.

Приклад 4: Чоловік, 66 років, страховий стаж 39 років, коефіцієнт страхового стажу – 0,39, індивідуальний коефіцієнт заробітку -0,97254, пенсія призначена у 2013 році, не працює.

 

Складові пенсії

 

Розмір пенсії з 01.01.2019,грнРозмір пенсії з 01.03.2019,грн.
Основний розмір пенсії (обчислений з урахуванням стажу та заробітної плати), ст..27 Закону1427,80

(3764,4 х 0,97254 х 0,39)

1670,53

(4404,35 х 0,97254 х 0,39)

Доплата до мінімального розміру пенсії, ст.28 Закону69,20

(до 1497,00)

(до 1497,00)

Доплата за понаднормативний стаж 4 роки, ст. 28 Закону (39р.– 35р.)57,11

(1427,80 x 4%)

59,88

(1497,00 x 4%)

Доплата до мінімальної пенсійної виплати 65 річним (до 1669,20 грн)115,09
Розмір пенсії з урахуванням надбавок та підвищень1669,201730,41
Доплата до 100 грн61,21
Загальний розмір пенсії за результатами перерахунку з 01.03.20191791,62

Розмір пенсії підвищено на 122.42 грн. Оскільки перерахований розмір пенсії вищий за 1669,20 грн, право на одноразову доплату відсутнє.

Приклад 5: чоловік, 63 роки, з 1996 року отримує пенсію по ІІІ групі інвалідності внаслідок аварії на ЧАЕС в розмірі відшкодування фактичних збитків, призначену відповідно до ст.54 Закону України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”; має 24 роки страхового стажу, не працює (індивідуальний коефіцієнт для обчислення заробітної плати 7,78919; втрата працездатності – 50%).

Складові пенсіїРозмір пенсії з 01.12.2018,грнРозмір пенсії з 01.03.2019грн
Основний розмір пенсії обчислений від середнього заробітку3617,34

(928,81 х 7,78919 х 50%)

4232,30

(928,81х1,17х7,78919х50%)

Додаткова пенсія інвалідам 3 групи з числа ліквідаторів ЧАЕС згідно з п.5 постанови КМУ від 25.03.2014 №112284,70

(фіксований розмір)

284,70

(фіксований розмір)

Загальний розмір пенсії до виплати з урахуванням доплат і підвищень3902,04 

4517,00

 

За результатами перерахунку розмір пенсії підвищився на 614,96 грн.

            Розмір підвищення кожної особи розраховано в індивідуальному порядку, оскільки залежить від наступних показників:

– наявного страхового стажу особи;

– індивідуального коефіцієнту заробітку.

            Звертаємо увагу, що перерахунок пенсії проведено в автоматизованому режимі за матеріалами пенсійних справ. Отже, додатково звертатися до органів Фонду з питання перерахунку не потрібно. Довідкову інформацію можна отримати за телефонами «гарячої лінії» управління (04853)31834, для мешканців м. Роздільна –3 18 34.

 

Нікул І. П., начальник відділу з питань

призначення, перерахунку  та виплати

пенсій управління  Пенсійного  фонду

України  в   Роздільнянському   районі.

Залиште свій коментар