27 червня – Всесвітній день рибальства

ЩО ЦЕ ЗА ПОДІЯ?

27 червня щорічно святкується Всесвітній день рибальства (World Fisheries Day). Засноване свято було на з’їзді з регулювання та розвитку промислової риболовлі, який відбулась в Італії у липні 1984. Святкують цей день по всьому світу і професіонали, і аматори.

Всесвітній день рибальства – важлива подія, присвячена просуванню практики сталого рибальства, захисту морських екосистем та визнанню життєво важливої ролі рибальства у світовій економіці та суспільстві.

ПОХОДЖЕННЯ ТА ЗНАЧЕННЯ ВСЕСВІТНЬОГО ДНЯ РИБАЛЬСТВА

Всесвітній день рибальства був заснований у 1984 році Всесвітньою конференцією з рибальства. З 2001 року він відзначається під офіційною егідою Організації Об’єднаних Націй. Основна мета цього дня – привернути увагу до необхідності захисту рибних популяцій та забезпечення довгострокової стійкості. День також покликаний підкреслити важливість рибальства для забезпечення засобів до існування, особливо в країнах, що розвиваються, і необхідність сталого управління для збереження морського біорізноманіття.

Стале рибальство має вирішальне значення для підтримання балансу морських екосистем. Надмірний вилов  риби та неефективні методи рибальства мають руйнівний вплив на морське біорізноманіття. Для боротьби з цими проблемами організації та уряди в усьому світі впроваджують такі заходи, як квотування вилову  риби, скорочення нелегального рибальства та просування практик, що мінімізують вплив на довкілля.

МЕТА ВСЕСВІТНЬОГО ДНЯ РИБАЛЬСТВА

Необхідність проведення Міжнародного дня рибальстваобґрунтовано вирішенням декількох важливих проблем. Протягом останніх десятиліть, завдяки технічному прогресу, значно удосконалились способи ловлі риби. Іноді рибальство проводять навіть варварськими методами. Через діяльність браконьєрів деякі види  риб опинились на межі зникнення. Іншою проблемою є розділення районів рибальства, оскільки  риба мігрує по всьому світовому океану. Через це промисловці втрачають прибуток, а населення, яке переважно харчується  рибою, голодує.

КЛЮЧОВІ ПРИНЦИПИ СТАЛОГО РИБАЛЬСТВА

  • Уникати купівлі молоді  риби, яка ще не розмножилася.
  • Звертати увагу на походження риби, щоб забезпечити стабільність запасів.
  • Підтримувати місцевий вилов для отримання свіжої  риби та скорочення часу транспортування.
  • Обирати рибу з аквакультури.
  • Надавати перевагу видам, які не перебувають під загрозою зникнення.
  • Шукати етикетку MSC (Морська опікунська рада), яка свідчить про відповідальне ставлення до вилову риби.

ЗАХИСТ І ВІДНОВЛЕННЯ МОРСЬКИХ ЕКОСИСТЕМ

Морські екосистеми є життєво важливими не лише як джерело їжі, але й для забезпечення кисню та підтримання екологічного балансу. Всесвітній день рибальства підкреслює важливість захисту цих екосистем. Зусилля, спрямовані на відновлення морського середовища, включають сталі практики аквакультури та реабілітацію пошкоджених екосистем.

ЕКОНОМІЧНЕ ЗНАЧЕННЯ РИБАЛЬСТВА

Рибальство є важливим видом економічної діяльності в усьому світі, особливо в Європейському Союзі, який є третім за величиною споживачем  риби у світі. Рибальство та аквакультура забезпечують значні джерела їжі та доходу для мільйонів людей, особливо в країнах, що розвиваються. Свідомий вибір споживачів може впливати на ринок, просуваючи сталі практики та підтримуючи компанії, які надають пріоритет екологічному балансу.

НЕРЕГУЛЬОВАНЕ РИБАЛЬСТВО – ПРИЧИНА ЗНИКНЕННЯ ВИДІВ  РИБ

Надмірний вилов  риби може спричинити вимирання вже за 50 років декількох промислових видів. Тому день рибальства має на меті привернути увагу до проблеми надмірного вилову.

Надмірний вилов риби залишається серйозною проблемою: приблизно 30% світових рибних запасів виловлюється надмірно, а 60% виловлюється на максимально допустимих рівнях. Надмірний вилов порушує природний баланс і відновлення рибних популяцій. Яскравим прикладом є різке скорочення популяції атлантичного тунця на 97% за останні десятиліття. Для вирішення цієї проблеми були розроблені глобальні керівні принципи та правила, такі як Кодекс поведінки відповідального рибальства ФАО, узгоджений з Конвенцією ООН з морського права.

Всесвітній день рибальства відзначається різноманітними заходами, спрямованими на підвищення обізнаності про стале рибальство та важливість збереження морського середовища. Ці заходи часто орієнтовані на дітей та молодь, сприяючи вихованню нового покоління екологічно свідомих людей.

Всесвітній день рибальства – це нагадування про гостру потребу у сталому рибальстві та захисті морських екосистем. Роблячи усвідомлений споживчий вибір і підтримуючи відповідальне рибальство, люди можуть зробити свій внесок у збереження морського біорізноманіття та стійкість рибальства для майбутнього.

 

Залиште свій коментар