Повертаючись до надрукованого: про заяви-приєднання

 

У газеті «Вперед» № 59 від 10 серпня 2016 року надрукована відповідь начальника Роздільнянського УЕГГ І.М. ТЕКМЕНЖИ під назвою «Що непокоїть споживачів газу».

Відверто кажучи, публікація ще більше збурила роздільнянців, ніж заспокоїла, бо зухвала відповідь викликала ще більш запитань. По-перше: чому ці заяви-приєднання замінили договори, які укладаються в односторонньому порядку (попередньо договори укладалися в 2-х примірниках, один з яких передавався до газової контори, 2-й залишався у споживача газу). А якщо це дійсно відповідає ЗУ «Про ринок природного газу», то мабуть було б цілком логічно порадити споживачу газу зняти для себе ксерокопію та надавати заяви-приєднання під підпис посадовій особі Роздільнянського УЕГГ. По-друге, і найважливіше: відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», підприємство з яким укладено будь-який договір не має права передавати такі дані третім особам, тобто колекторським конторам. Як відомо, газопостачальні компанії є монополістами (газового ринку, як такого в Україні не існує), тому не повинні використовувати своє привілейоване становище над споживачами.

Пропонуємо заяви-приєднання терміново привести у відповідність до вимог ЗУ «Про захист персональних даних» та « Про захист прав споживачів».

Дуже хотілося б почути думку з цього приводу правоохоронних органів, до компетенції яких належать порушені питання та сподіваємось на обґрунтовану відповідь керівництва Роздільнянського УЕГГ.

Л.Г. ГРИГОРОВА, В.І. ВАРЗАР, О.Є. БУЦ, мешканці м. Роздільна.

Відповідь начальника Роздільнянського УЕГГ ПАТ «Одесагаз» І.М. ТЕКМЕНЖИ:

У зв’язку з надходженням на адресу КПСВТГРР «Видавництво газети «ВПЕРЕД» листа від мешканців м. Роздільна щодо надрукованої у газеті 10 серпня 2016 року статті «Що непокоїть споживачів газу», повідомляємо наступне:

Правові засади функціонування ринку природного газу України врегульовано ЗУ «Про ринок природного газу» від 9.04.2015 р. (далі – закон). Відповідно до п. 32 ст. 1 закону, Регулятором виступає Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. Ст. 12 вказаного закону визначено правила постачання природного газу. Так, «…Постачання природного газу побутовим споживачам здійснюється на підставі типового договору, що затверджується Регулятором та оприлюднюється в установленому порядку. Розподіл природного газу, відповідності до ч. 1 ст. 40 закону, здійснюється на підставі та умовах договору розподілу природного газу в порядку, передбаченому кодексом газорозподільних систем та іншими нормативно-правовими актами… Типовий договір розподілу природного газу затверджується Регулятором… Договір розподілу природного газу є публічним (ч. 2 ст. 40 закону).

В той же час взаємовідносини оператора газорозподільних систем із суб’єктами ринку природного газу визначаються Кодексом газорозподільних систем, затвердженим Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг 30.09.2015 р (далі – Кодекс ГРС).

Пунктом 3 Розділу VI Кодексу ГРС визначено порядок укладання договору розподілу природного газу, а саме (вибірково):

  1. …Споживачі, у тому числі побутові споживачі, для здійснення ними санкціонованого відбору природного газу з ГРМ та можливості забезпечення постачання їм природного газу їх постачальниками зобов’язані укласти договір розподілу природного газу з Оператором ГРМ, до газорозподільної системи якого в установленому законодавством порядку підключений їх об’єкт. Здійснення відбору (споживання) природного газу споживачем за відсутності укладеного договору розподілу природного газу не допускається.
  2. На підставі укладеного договору розподілу природного газу Оператор ГРМ: присвоює споживачу (у тому числі побутовому споживачу) персональний ЕІС-код як суб’єкту ринку природного газу та в установленому законодавством порядку передає його Оператору ГТС для можливості оперативної ідентифікації споживача в номінаціях постачальників та його підтверджених обсягів природного газу, а також при запровадженні процедури зміни постачальника; забезпечує споживача належними йому (його постачальнику) обсягами природного газу через газорозподільну систему; забезпечує формування та передачу даних про об’єми та обсяги фактичного споживання природного газу споживачем до Оператора ГТС (постачальника)…
  3. Договір розподілу природного газу є публічним та укладається з урахуванням статей 633, 634, 641, 642 Цивільного Кодексу України за формою Типового договору розподілу природного газу. Оператор ГРМ зобов’язаний на головній сторінці свого веб-сайту, а також в друкованих виданнях, що публікуються на території його ліцензованої діяльності, та власних центрах обслуговування споживачів розмістити редакцію договору розподілу природного газу та роз’яснення щодо укладення та приєднання споживача до договору розподілу природного газу.
  4. Договір розподілу природного газу між Оператором ГРМ та споживачем укладається шляхом підписання заяви-приєднання споживача до умов договору розподілу природного газу, що відповідає Типовому договору розподілу природного газу, розміщеному на офіційному веб-сайті Регулятора та Оператора ГРМ та/або в друкованих виданнях, що публікуються на території його ліцензованої діяльності з розподілу газу, і не потребує двостороннього підписання сторонами письмової форми договору…
  5. Для забезпечення приєднання до договору розподілу природного газу всіх фактично підключених до/через ГРМ споживачів (у тому числі побутових споживачів) Оператор ГРМ в установленому цією главою порядку направляє кожному споживачу супровідним листом за формою додатка 3 до типового договору розподілу природного газу сформовану заяву-приєднання до умов договору розподілу природного газу з персоніфікованими даними споживача та його об’єкта, що складається за формою додатка 1 (для побутових споживачів) або додатка 2 (для споживачів, що не є побутовими) до типового договору розподілу природного газу…

Персоніфіковані дані мають бути достатніми для проведення розрахунків та визначення об’єму споживання природного газу, зокрема мають містити: присвоєний споживачу персональний ЕІС-код як суб’єкта ринку природного газу та за необхідності ЕІС-код його точки (точок) комерційного обліку; величину приєднаної потужності об’єкта споживача; перелік комерційних вузлів обліку (за їх наявності); акт розмежування балансової належності та експлуатаційної відповідальності сторін, що складається з урахуванням вимог цього Кодексу; групу споживання та планові місячні об’єми споживання побутового споживача у розрізі 12 календарних місяців, що визначаються відповідно до вимог цього Кодексу (норма застосовується щодо побутових споживачів з лічильником газу); норми споживання природного газу у розрізі 12 календарних місяців (норма застосовується щодо побутових споживачів без лічильника газу); розрахунок втрат і витрат природного газу (за необхідності щодо споживачів, які не є побутовими).

У разі незгоди споживача приєднуватися до умов договору розподілу природного газу споживач не має права використовувати природний газ із ГРМ та має подати до Оператора ГРМ письмову заяву про припинення розподілу природного газу на його об’єкт…

  1. Фактом приєднання споживача до умов договору розподілу природного газу (акцептування договору) є вчинення споживачем будь-яких дій, які засвідчують його бажання укласти договір розподілу природного газу, зокрема повернення підписаної заяви-приєднання, сплата рахунка Оператора ГРМ та/або документально підтверджене споживання природного газу.

Відносини, які виникають між постачальниками та споживачами природного газу, з урахуванням їх взаємовідносин з операторами газорозподільної системи/газотранспортної системи регулюються Правилами постачання природного газу, затвердженого Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 30.09.2015р. (далі по тексту Правила). Відповідно до п. 3 Розділу І Правил, постачання природного газу споживачу здійснюється на підставі договору постачання природного газу між постачальником та споживачем, який укладається, відповідно до вимог цих Правил. Постачання природного газу побутовим споживачам здійснюється за договором, який має відповідати типовому договору постачання природного газу побутовим споживачам, що затверджується Регулятором та оприлюднюється в установленому порядку.

Порядок постачання природного газу побутовим споживачам визначається Розділом ІІІ Правил. Так, підставами для постачання природного газу побутовому споживачу є: наявність у побутового споживача договору розподілу природного газу, укладеного з Оператором ГРМ, до газорозподільної системи якого підключений об’єкт споживача, та присвоєння споживачу Оператором ГРМ персонального ЕІС-коду як суб’єкту ринку природного газу; наявність у побутового споживача укладеного з постачальником договору постачання природного газу побутовим споживачам та дотримання його умов; відсутність простроченої заборгованості побутового споживача перед діючим постачальником за поставлений природний газ (за його наявності), що має підтверджуватися письмовою довідкою діючого постачальника або складеним з ним актом звірки розрахунків.

  1. Постачання природного газу побутовому споживачу здійснюється на підставі договору, що укладається між ним та постачальником на умовах типового договору постачання природного газу побутовим споживачам, затвердженого Регулятором, які є однаковими для всіх побутових споживачів України…

Договір постачання природного газу побутовим споживачам укладається з урахуванням статей 633, 634, 641 та 642 Цивільного кодексу України шляхом заявочного приєднання побутового споживача до умов договору постачання природного газу побутовим споживачам, що розміщений на офіційному веб-сайті Регулятора та постачальника і не потребує двостороннього підписання письмової форми договору…

  1. Постачальники зобов’язані на власному сайті розмістити редакцію договору постачання природного газу, яка має відповідати типовому договору постачання природного газу побутовим споживачам…
  2. Для забезпечення приєднання до умов договору постачання природного газу побутовим споживачам …останній (постачальник) в установленому порядку надсилає кожному побутовому споживачу заяву-приєднання до умов договору постачання природного газу побутовим споживачам з персоніфікованими даними щодо споживача та його об’єкта за формою, встановленою додатком 1 до Типового договору постачання природного газу побутовим споживачам…

Якщо споживач не повернув постачальнику заяву-приєднання, фактом згоди споживача про приєднання до умов договору (акцептування заяви-приєднання) є сплачений споживачем рахунок (квитанція) постачальника за поставлений природний газ, а щодо постачальника зі спеціальними обов’язками – і факт фактичного споживання природного газу після офіційного опублікування договору таким постачальником, відповідно до вимог цих Правил, що має підтверджуватися документально, за умови, що у споживача відсутній інший діючий постачальник.

У разі незгоди споживача укладати договір з постачальником зі спеціальними обов’язками та за відсутності укладеного в установленому порядку договору постачання природного газу з іншим постачальником, споживач не має права споживати природний газ із газорозподільної системи та має подати до Оператора ГРМ письмову заяву про припинення розподілу природного газу на його об’єкт.

Враховуючи вищевикладене, порядок направлення побутовим споживачам заяв-приєднань до договорів постачання та розподілу природного газу, а також  форми та зміст вказаних документів відповідають вимогам діючого законодавства України у сфері функціонування ринку природного газу.

.

Залиште свій коментар