Права працівника

Стаття 6 Закону України «Про охорону праці» дає працівникам ефективний, цивілізований і законний спосіб відстоювати своє право на безпечні умови праці. Закон «Про охорону праці» посилається на Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили  втрату працездатності», який чітко окреслює межі своєї дії щодо забезпечення гарантій соціального захисту. Але він поширюється тільки на застрахованих громадян, тобто на працюючих за трудовим договором, і не гарантує захисту тим, хто працює за договором підряду.

Роботодавець не несе ніякої відповідальності за долю працівника на таких умовах, а люди, які уклали договори підряду, абсолютно безправні. Працівник за таким договором зобов’язується на свій страх і ризик виконувати певну роботу, а керівники підприємств приховують нещасні випадки, що з ними сталися, та не ініціюють проведення розслідувань.

Після внесення змін до ст. 24 КЗпП працівник не може бути допущений до роботи без укладання трудового договору, оформленого наказом власника.   Відповідно до ч. 2 ст. 265 КЗпП України юридичні й фізичні особи – підприємці, які використовують найману працю, несуть відповідальність у вигляді штрафу за допущення до роботи без оформлення трудового договору у тридцятикратному розмірі мінімальної зарплати, встановленої законом на момент порушення, за кожного працівника щодо якого скоєно порушення. Сплата штрафу не звільняє від усунення порушень законодавства про працю.

За останні роки страхові експерти з охорони праці по Одеській області взяли участь у засіданнях багатьох комісіях зі спеціального розслідування нещасних випадків на виробництві зі смертельними наслідками, які сталися з працівниками під час виконання певної роботи на умовах договору підряду. Всі інциденти визнані не пов’язаними з виробництвом, тому члени родин загиблих не отримали від фонду жодних страхових виплат.

Нещасний випадок на виробництві – завжди «зайві» проблеми для роботодавців. Тому вони часто пропонують працівникові видати його травму за невиробничу та домовитися про компенсацію без проведення розслідування. Такі домовленості загрожують втратою соціальних гарантій. Потерпілому буде оплачено лікарняний лист за час втрати  працездатності, але ліки, необхідні для лікування, йому доведеться купувати самому. Також він не може розраховувати й на інші види відшкодування шкоди і на страхові виплати від фонду при оформленні інвалідності внаслідок невиробничої  травми.

Головним же завданням фонду була і залишається профілактика нещасних випадків. Страховий експерт з охорони праці проводить планову профілактичну роботу, метою якої є поліпшення безпеки робіт, зниження травматизму на виробництві. Показник ефективності їх діяльності – відсутність або мінімізація кількості нещасних випадків на виробництві та випадків професійних захворювань, безпечні і здорові умови праці. Страховим експертом за 9 місяців 2016 року: опубліковано 18 статтей у засобах масової інформації; взято участь у проведенні 30 нарад та 13 семінарів, на яких розглядалися питання стану охорони праці та соціального страхування від нещасних випадків на виробництві; здійснено тиражування та розповсюдження 832 нормативних актів, пам’яток, листівок та іншої спеціальної літератури; взято участь у розробленні 194 нормативних актів про охорону праці підприємств.

Також за цей період страховим експертом було взято участь в опрацюванні та впровадженні системи управління охороною праці (СУОП) на 74 підприємствах, надано роботодавцям та застрахованим 76 консультацій з питань охорони праці та соціального страхування від нещасних випадків на виробництві. Протягом звітного періоду страховий експерт з охорони праці взяла участь у роботі  комісій з питань охорони праці та комісій з перевірки знань працівників підприємств на 250 підприємствах. Проведено зустріч з трудовим колективом на відокремленому структурному підрозділі «Роздільнянська дистанція колії ПЧ-2», а також взято участь у виставці

спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту. Надано допомогу підприємствам в створенні куточка з питань охорони праці, наповненні їх тематичними матеріалами “Стрес на робочому місці: колективний виклик”.

Всі роки свого існування фонд  залишається надійним інструментом, за допомогою якого соціальні партнери вирішують загальну задачу – охорона життя і здоров’я громадян у процесі їх трудової діяльності.

Надія Зеленчук, страховий експерт з охорони праці ВВД ФССНВ та ПЗ у Роздільнянському районі.

Залиште свій коментар