Повноваження і обов’язки резервістів

Під статусом резервіста слід розуміти сукупність його прав, свобод, які гарантуються державою, а також обов’язків та відповідальності резервіста, що встановлюються законодавством України з питань військового обов’язку, військової служби та служби у військовому резерві.

В період між зборами або виконанням завдань у складі своєї військової частини резервіст має права і свободи людини та громадянина з певними обмеженнями, встановленими Законом України “Про Збройні Сили України”, іншими нормативно-правовими актами з питань військового обов’язку, військової служби та служби у військовому резерві.

Під час проходження служби на резервістів розповсюджуються всі права і обов’язки, згідно з чинним законодавством, а після призову та до звільнення – всі права і обов’язки, передбачені для військовослужбовців.

Резервісти призначаються на посади і переміщуються по службі за основною або спорідненою спеціальністю з урахуванням набутого досвіду служби.

Обов’язки резервістів визначаються Законом України “Про військовий обов’язок і військову службу” та Указом Президента України “Про Положення про проходження служби у військовому резерві Збройних Сил України”.

Наявність резервістів надає державі можливість створити комплексну, ефективну, економічно доцільну та обґрунтовану систему забезпечення професійним військовим резервом людських ресурсів з високою мотивацією до військової служби. Це буде підґрунтям для створення якісно нової армії європейського типу, укомплектованої підготовленим особовим складом, а також дозволить забезпечити повну бойову готовність визначених органів військовогоуправління і військових організаційних структур постійної готовності для виконання Збройними Силами України завдань за призначенням. Також це дає змогу усвідомити громадянами держави завдання оборони України, необхідність сумлінного і чесного виконання військового обов’язку, неухильного додержання законів України, проводити військово-патріотичне виховання молоді на історичних, бойових та трудових традиціях українського народу, підвищити рівень військово-професійної майстерності, вдосконалення свого вишколу, утримання в готовності до застосування озброєння та військової техніки, роз’яснити бойові традиції українського народу, Збройних Сил України, згуртувати військові колективи, запровадити високоморальні товариські взаємовідносини між військовослужбовцями, пропаганду здорового способу життя.

СИСТЕМА ПРИВІЛЕЇВ ТА ПІЛЬГ

для резервістів, які будуть залучені на навчальні збори

Резервісту компенсується: середньомісячна заробітна плата за той час, що він перебував у військовій частині (не менше 3 200 грн); гроші за проїзд до військової частини та в зворотному напрямку (або забезпечується його доставка військовим комісаріатом до місця проведення зборів та в зворотному напрямку).

Резервісту виплачуються (в залежності від військового звання): одноразове грошове заохочення за підсумками року (тим хто виконав програму зборів): від 1 600 до 3 100 грн; грошова виплата за 30 діб підготовки: від 2400 до 3200 грн*;

добові за 30 діб перебування у військовій частині: від 180 до 450 грн.;

один прожитковий мінімум на місяць тим, які на день призову на збори не працюють, – 1 600 грн.*

 Резервісту на весь період виконання обов’язків служби у військовому резерві (час проведення зборів) гарантується:

збереження робочого місця;

державне страхування, безкоштовне медичне забезпечення.

 У підсумку за 30 днів зборів у 2017 році резервіст отримає:

по закінченню зборів:

від 2 580 до 3 650 грн. (в залежності від військового звання);

один прожитковий мінімум на місяць, якщо на день призову на збори не працює – 1 600 грн.;

середньомісячну заробітну плату за той час що він перебував у військовій частині (не менше 3 200 грн.) – для працюючих;

за підсумками року, тим хто виконав програму зборів: від 1 600 до3 100 грн. (в залежності від військового звання);

можливість зустрітися раз на рік зі своїми бойовими товаришами, удосконалити свої військові навички, отримати нову спеціальність, посаду, чергове військове звання, практично виконати стрільби з бойової зброї, стрибки з парашуту тощо.

Під час зборів резервісти можуть в добровільному порядку укласти контракт на проходження служби у військовому резерві Збройних Сил України у військовій частині за їх вибором.

Примітка. * Резервістам, які на день призову на збори не працюють, за весь період зборів у військовій частині виплачується грошове забезпечення виходячи з розрахунку одного мінімального прожиткового  мінімуму на місяць, станом на 01.01.2017 року складає – 1 600 грн.

Резервістам, які на день призову на збори працюють, до початку навчальних зборів за місцем роботи виплачується заробітна плата за відпрацьований час до дня припинення роботи у зв’язку з від’їздом на збори, а також середня заробітна плата за перші півмісяця зборів (не менше 1 600 грн.). За решту часу перебування на зборах виплата заробітної плати (не менше 1 600 грн.) провадиться підприємствами у звичайні строки. Середня заробітна плата розраховується роботодавцями відповідно до чинних нормативно-правових актів та компенсується ОВК за рахунок МО України.

МОТИВАЦІЙНІ ЧИННИКИ

фінансового характеру стосовно служби у військовому резерві

(з урахуванням змін, внесених Законом України від 06.12.2016 № 1769-VIII

“Щодо внесення змін до деяких законодавчих актів України”)

Склад резервістів

(залежно від військового звання)

вищому офіцерському складустаршому офіцерському складумолодшому офіцерському складупрапорщикам, старшим прапорщикам, мічманам, старшим мічманам

 

молодшим сержантам, сержантам, старшим сержантам, старшинам, старшинам 2 статті, старшинам 1 статті, головним старшинам, головним корабельним старшинам

 

рядовому складу

 

Кількість мінімальних прожиткових мінімумів

на місяць

(від 1600 грн.)

2,01,91,81,71,61,5
Грошова виплата, грн.320030402880272025602400
Добові

за 30 днів, грн.

450360315315270180
ВСЬОГО

в кінці зборів (виплачується

у в/ч), грн.

365034003195303528302580
Одноразове грошове заохочення (виплачується в/ч

в наступному році
на карткові рахунки), грн.

310028002500220018001600
ВСЬОГО

за підсумками року

за 30-денні збори, грн.

675062005695523547304180
КРІМ ТОГО,грошове забезпечення безробітним

(по закінченню зборів у в/ч),

грн.

1600*ВСЬОГО за місяць зборів резервіст в залежності від військового звання отримає МІНІМАЛЬНО:

 

безробітний:

від 5 800 до 8 350

 

середня заробітна плата працюючим в загальному підсумку

(за місцем роботи), грн.

Не менше 3200*працюючий:

від 7 400 до 9 950

 

Проходження служби у військовому резерві

Контракт – письмова угода, що укладається між громадянином і державою, від імені якої діє Міністерство оборони України, для встановлення правових відносин під час проходження служби у військовому резерві.

Контракт укладається у двох примірниках (по одному для кожної із сторін), підписується громадянином і командиром військової частини та скріплюється гербовою печаткою військової частини. Контракт є підставою для видання наказу командира військової частини про прийняття громадянина на службу у військовому резерві і призначення його на посаду або продовження строку служби.

Право підписання контракту від імені Міністерства оборони України надається командиру військової частини, який видає накази по особовому складу.

Перший контракт з резервістами укладається строком на 2-5 років.

Після закінчення строку дії першого контракту строк служби у військовому резерві може бути щоразу продовжений на 1-5 років до досягнення громадянином граничного віку перебування у військовому резерві, про що видається наказ по особовому складу.

Новий контракт укладається не пізніше ніж за один місяць до закінчення чинного контракту і набирає чинності після закінчення попереднього.

Контракт набирає чинності з дати його підписання. Про дату набрання чинності контрактом робиться відповідний запис в обох примірниках контракту, один з яких зберігається в особовій справі.

У разі переміщення резервіста по службі з однієї військової частини до іншої контракт не розривається. Окремі умови контракту за новим місцем проходження служби у військовому резерві можуть бути переглянуті і засвідчені підписами командира військової частини і резервіста.

Строк дії контракту обчислюється повними роками.

Обладнання та екіпіровка резервістів

Військова форма одягу, предмети особистої екіпіровки резервістів аналогічні передбаченим для військовослужбовців.

 

Підготовка резервістів

Основною формою підготовки резервістів є збори. За своєю метою та особливостями підготовки резервістів збори поділяються на навчальні та перевірочні.

Навчальні збори поділяються на навчальні збори з удосконалення рівня військової підготовки та навчальні підсумкові збори.

 

Відмінності від військовозобов’язаних

На відміну від військовозобов’язаного резервіст проходить службу в резерві у добровільному порядку на підставі укладеного з ним контракту.

На відміну від військовозобов’язаних резервістам щорічно виплачується грошова винагорода у відповідності із військовим званням за результатами виконання річної програми підготовки.

Також резервістам відшкодовують компенсацію за проїзд до місця проходження зборів та у зворотному напрямку і здійснюють виплату добових (відповідно до військових звань).

Роботодавцю відшкодовується заробітна плата, яку він виплачує резервісту за час його відсутності у зв’язку із відривом для виконання обов’язків служби у військовому резерві.

Резервісти проходять підготовку тільки у складі свого підрозділу, про що вони та їх роботодавці заздалегідь інформуються командирами своїх військових частин. Якщо виникає потреба, резервістів направляють на підвищення кваліфікаційного рівня у військові навчальні заклади Міністерства оборони України (відповідно до військових звань).

Коментарі

  • Євген

    Не зрозуміло, який конкретно розпорядок дня у резервістів. Деякі частини прирівнюють резервістів до контрактників. Дехто, як на строковиках прагне “воду носити”. Ще є курсантський розпорядок.

Залиште свій коментар